Muğla 1 Şubesi

Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şeflerinin Planlama ve Bakım Onarım karşılığı ek ders ücretlerinin ödenmesi talebimiz kabul edildi

Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şeflerinin Planlama ve Bakım Onarım karşılığı ek ders ücretlerinin ödenmesi talebimiz kabul edildi

Eğitim-Bir-Sen olarak yüz yüze eğitime ara verilen meslekî eğitim kurumlarında görevli alan / bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin, Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın 6 ncı maddesi gereği ek ders ücretini almaları talebimiz Bakanlıkça kabul edildi.

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüyazısında, alan / bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin bölüm, atölye ve laboratuvardaki çalışmaların planlanması, tezgâh, makine, araç ve gerecin, bakımı, onarımı ve öğretime hazır hâlde bulundurulması içinde yürütmüş araştırma çalışmaları " ve bakım-onarım görevi ”karşılığı ek ders ücretlerinin ödenebileceği ifade edildi.

3.12.2020 tarihinde bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak Millî Eğitim Bakanlığı Orta Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan / Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge hükümleri gereğince, meslekî ve teknik eğitim kurumlarında meslek alanı uygulama eğitimi yüze yapılmasa dahi, atölye ve laboratuvarlarda bulunan araç-gereç, makine-teçhizat ve eğitim / deney setlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yapılması, çalışmaya hazır hâlde tutulması iş ve işlemlerinin yapılması gerekli olarak yapılması gerekliliği ve bu görevin fiileninde öğretmektele alan / bölüm, atölye ve laboratuvar “Planlama ve bakım-onarım karşılığı” karşılığı ek ders ücreti ödenmesi konusunda genel bir yazının bakanlık teşkilatına gönderilmesini talep etmiştik.

Bakanlığa göndereceğimiz yazıya buradan erişebilirsiniz

Millî Eğitim Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü genel yazısına buradan erişebilirsiniz