Eğitim çalışanlarının gür sesi, sendikacılığın en güçlü adresiyiz


348 | 22.06.2018
| |

Eğitim çalışanlarının gür sesi, sendikacılığın en güçlü adresiyiz

Eğitim-Bir-Sen Muğla Şube Başkanımız Önder UÇAK, Fethiye Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliğinin organize ettiği okul ziyaretleri programına katıldı. Okullarda mesleki çalışmalarını devam eden öğretmenlerle bir araya gelen UÇAK, eğitim çalışanlarının gür sesi, sendikacılığın en güçlü adresiyiz diyerek okuların kapanmasına rağmen eğitim çalışanların yanında olmaya devam ettiklerini ve herdaim alanda hem üyemiz hem ülkemiz için çalışamaya devam edeceklerini ifade etti. Önder UÇAK ayrıca Fethiye İşletme Fakültesi'nde görev yapan üyemize ziyarette bulundu 

Örgütlenerek dayanışma, eğitim çalışanlarının haklarını koruma, geliştirme, yasaklarla mücadele etme, özgürlük alanlarını genişletme mücadelesinde çeyrek asrı geride bıraktığımız bu Mayıs ayında özgün sendikacılığımızın eğitim çalışanları tarafından yine teveccühe mazhar olduğuna şahit olduk.

Faaliyetlerini sadece özlük haklarıyla sınırlandırmayan, üyesinin geleceği kadar ülkesinin geleceğini de önceleyen mücadele anlayışını; millet iradesinin ayakta kalmasını, kazanımlarımızın hayatta kalmasını, millî kültürümüzün gençlere miras olarak aktarılmasını, eğitimin bir maarif davası olarak algılanmasını çevreleyen bir dönemin sonunda daha da büyüdük, mevcuda yeni değerler kattık ve kazandık. Böylece dünden bugün değişmeyen bir anlayışla yazılan bir büyüme hikâyesi daha tarihe geçti.

Eğitim-Bir-Sen, hak arayanların en güçlü buluşma ve örgütlenme adresi olmanın da ötesinde ülkemizin düşünen aklını, entelektüel duyarlılık ve cesaretini temsil eden en büyük sivil toplum örgütü; başta eğitim çalışanlarımız olmak üzere, gördüğü yoğun teveccühle kitlesel birleşmenin, bütünleşmenin merkezi; bir çeyrek yüzyılı aşan çalışmalarla ülke ve toplumun aktif, canlı bir değeri, insan hakları ve demokrasi mücadelesinin güvencesi; önemini tarihine, kültürüne, ülkesi ve milletine bağlı olmaktan alan, dinamizmi millî varlığımıza mal olmuş kurumsal bir değerdir.

Birlerle başlayan sendikal yolculuk, hak ve özgürlük mücadelesi yeni üyelerle daha da güçlendi. İmzalanan mutabakat metinlerine göre üye sayımız, 389 bin 480’i Millî Eğitim Bakanlığı, 5 bin 203’ü Kredi ve Yurtlar Kurumu, 31 bin 964’ü üniversite olmak üzere, toplamda 426 bin 647’ye çıktı. Bu, sadece bir başarı değil, başarının, başarmanın destanıdır. Bu, Eğitim-Bir-Sen’in sadece önde ve öncü olduğunun değil, aynı zamanda büyük bir imkân, büyük bir çözüm, büyük bir çıkış olduğunun da tescilidir. Bu başarı, hiç kuşkusuz inancın, güvenin, azmin, doğruluğun, yapıcı olmanın, disiplinli çalışmanın sonucu; ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını öne alarak sorunlara çözüm arayan anlayışımızın, sorunları teşhisle yetinmeyip alternatif öneriler sunan, bilimsel çalışmaları, araştırma ve incelemeleri eksik etmeyen bir yaklaşımın karşılık bulmasıdır.

İddiası ve idealleri olan bir camia olarak, yetkinin bize yüklediği tarihi, kültürel, vicdani sorumluluğumuzun bilincinden hiçbir zaman gafil olmadık, olmayacağız. Sayımızın fazlalığıyla birlikte esas gücümüz davamızın haklılığı, istikametimizin doğruluğudur. Ancak haklı bir dava etrafında bir araya gelip, bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenen insanların birlikteliği anlamlı olabilir. Nitekim sendikamızın birlerden bine, binlerden on binlere, yüz binlere ulaşma başarısının özünde saklı olan gerçek, doğruluk ve Türkiye gerçekliği ile bütünleşmektir. Bizim gücümüz haklılığın, doğruluğun ve Türkiye’nin gücüdür. Bu birbirinden ayırmadığımız bütünlüğün gücüdür bizi çoğaltan. Doğru zamanda, doğru yerde olmaya, hak, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde en önde olmaya özen gösterdik. Bugünlere yılmadan, yorulmadan, inançla, azim ve kararlılıkla geldik. Sahada ve masada üye ve çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuzun samimi bilinciyle hareket ettik. Özümüzle, sözümüzle, söylemimizle bir olduk. En önemlisi milletimizle, tarihimizle, medeniyet değerlerimizle bir olduk. Kendimizi her fırsatta değerlerimizin aynasında gözden geçirmeyi erdem bildik.

Şimdi daha ileri hamleler için kendimizi bir kez daha gözden geçirmenin, safları sıklaştırmanın, mevzileri tahkim etmenin vaktidir.

Eğitim-Bir-Sen’in bugünlere gelmesinde, zirveden yeni ufuklara yol almasında emeği olan herkese; şube başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, ilçe temsilcilerimize ve yönetimlerine, işyeri temsilcilerimize ve bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz.

Vaatlerin yerine getirilmesini, beklentilerin karşılanmasını bekliyoruz

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in kamudaki yasakları, sınırlamaları, dayatmaları hedef alan, yasakçı zihniyetle mücadeleyi kuşanan farklı, iddialı, güçlü bir sendikal duruşu esas aldığını kaydeden UÇAK, “Toplu sözleşme masasında çözemediğimiz sorunları her fırsatta gündeme taşıyoruz. Toplu sözleşme düzenindeki sorunların giderilmesini, kamu görevlilerine siyaset ve grev hakkının tanınmasını istiyoruz. Mülakat sisteminin kaldırılması, sözleşmelilerin kadroya alınması gibi onlarca sorunun takipçisiyiz. Kamu görevlilerinin ek göstergelerinin artırılmasına ilişkin vaadi önemsiyoruz. Bunun en kısa sürede ve en geniş kapsamla ve beklentileri karşılayan oranlarla hayata geçirilmesini bekliyoruz. Biz hep hakkın, adaletin, milletin, Türkiye’nin, ümmetin yanında durduk. Millete hizmet, hakka hizmet fikrinin yanında yürüdük. Bizimle aynı ufka, aynı geleceğe bakan, aynı istikamette yol alanlarla yürüyeceğiz. Her zaman olduğu gibi, bugün de istikrar, istikbal, istiklal diyoruz.”

UÇAK: Değerlerimizden ve milletten yana tarafız

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Muğla İl Başkanı Önder UÇAK, özelde üyelerinin, kamu görevlilerinin dertleri ile dertlenmeyi, ekonomik, sosyal haklarını iyileştirmeyi kendilerine şiar edindiklerini belirterek, “Bununla birlikte ülkemizin demokratikleşmesini, korku tünelinden çıkmasını, vesayetin izlerinin silinmesini en önemli görev kabul ettik. Kritik zamanlarda milletten ve değerlerimizden yana taraf olarak ülkemize nefes aldırdık. Sendikacılığı sadece Türkiye içerisinde bir uğraş alanı olarak görmedik. Evrensel bir hareket olarak gördük. Türkiye’de sendikal alanın bir numaralı markası olma yolunda çok ciddi mesafeler aldık. Onun için Memur-Sen, özelde üyesinin genelde ülkesinin evrensel anlamda dünyanın neresinde bir mağdur ve mazlum varsa onun tamamının sözcüsü konumunda olan bir erdemliler topluluğudur. Bu ülkedeki her şey bizi ilgilendirdiği gibi, Kudüs’teki, Nepal’deki, Keşmir’deki, Bosna-Hersek’teki, Arakan’daki, Filipinlerdeki olaylar da bizi ilgilendirir” ifadelerini kullandı.

Vakit, safları sıklaştırmanın, kardeşliğimizi tahkim etmenin vaktidir

Eğitim-Bir-Sen Muğla İl Başkanı Önder UÇAK, Muğla'da 3 bin 932 üye sayısına ulaştıklarını ifade ederek, “Bu, çalışmanın ve emeğin ifadesidir. Eğitim çalışanlarının, kamu görevlilerinin hakları için verdiğimiz mücadelenin bir sonucu olan bu tablo, bizim için hem haklı bir gururun ifadesi hem de sorumluluk alanımızın genişliğinin tescilidir. Vakit, safları sıklaştırmanın, kardeşliğimizi tahkim etmenin vaktidir” dedi.

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top