Şube Başkanımız Önder UÇAK, Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürlüğüne Ziyarette Bulundu


567 | 11.03.2018
| |

Şube Başkanımız Önder UÇAK, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürlüğüne Ziyarette Bulundu.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Muğla il Başkanımız Önder UÇAK, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarıyla birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürlüğü şark odasında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, görüş alışverişin de bulunularak çalışanların sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Sendikal faaliyetler ve toplu sözleşme süreciyle ilgili süreçlerin görüşüldüğü toplantı verimli iştişarelerle sonuçlandırıldı.

Sendikal misyon, sendika-bürokrasi ilişkisi, toplu sözleşme kazanımları gibi konularda bir konuşma yapan Şube Başkanı Önder UÇAK “Üyelerimizin kişisel sorun ve taleplerinin uygunluğunu değerlendirerek ilgili mercilere iletme noktasında gayret sarfederken, çalışanlarımızın genelini ilgilendiren sorunlarıda genel merkezimize, bürokrasiye ve siyasete iletmeye de devam etmekteyiz. Çalışanlarımız ile bürokrasi ve siyaset arasında adeta bir köprü vazifesi görmekteyiz. Sendikamızı asla bürokrasi ve siyasetin yerine koymadık. Sendika makul talepleri dile getirmekle, siyaset ve bürokraside bu makul talep ve istekleri yerine getirmekle mükelleftir. Haddimizi bilerek ve başımız dik bir şekilde haklının hakkını savunmak bizlerin en önemli şiarıdır. 2018-2019 yıllarını kapsayan toplu sözleşme sürecini geride bıraktık. Tüm çalışanlarımız bu süreci ilgiyle takip etti. Sorunları yerinde tespit etmek için ilimizde de Eğitim Hizmet Kolu Çalıştayı düzenleyip sizlerden gelen talepleri merkezimize ulaştırarak ve en yüksek sesle dile getirerek takipçisi olduk. Memur-Sen’e bağlı tüm hizmet kollarında toplam 258 kazanıma imza atıldı. Bunlardan sizleri de ilgilendiren bazıları;

Maaş ve ücretlerde 2 yıl için toplan %17,54 oranında kümülatif artış sağladık.

Enflasyon farkıyla maaş ve ücretleri koruma altına aldık.

Kredi ve yurtlar kurumu Yurt Yönetim Memurları ve Sözleşmeli personelin önemli sorunlarından biri olan fazla çalışma ücretlerinin 3 katına çıkmasını sağladık.

Şeflerin Özel Hizmet Tazminat oranını 10 puan artırarak aylık 101, yıllık 1217 Tl artış sağladık.

Disiplin kurullarında sendika temsilcisine yer verilmesini sağladık.

Sendikamız sadece ücretleri ve sosyal hakları geliştirme konusunda gayret sarf etmiyor, aynı zamanda ülkemizin tam demokratikleşmesi ve tam bağımsız bir ülke olmasının da gayreti içerisindedir. Bizler bu görevi bir dava bilinci ile yerine getirmeye çalışıyoruz. Çok yakın bir geçmiş olan yaklaşık 20 yıl önce darbe seviciliği yapan, antidemokratik girişimlere destek veren, çalışanın hakkını aramak yerine hainlerin paydaşlığını yapan, sendikalarının kapılarını vatanseverlere değil darbeseverlere sonuna kadar açıp onlara ev sahipliği yapan bir sendikal anlayış mevcutken; Memur-Sen olarak bugün milletin yanında duran, onların değerleriyle büyüyen ve güçlenen bir sendikal anlayış oluşturduk. Doğa boşluk kabul etmiyor. Bizlerin Milli iradenin yanında duran anlayışımız örgütlü güçlerini illegal güçlere kiralayan anlayışın önünü kesmiştir. İşte bizi güçlü kılanda milli ve manevi sendikal anlayışımızdır. Milli birlik ve güçlenmeye sadece milletimiz için değil, tüm dünya mazlumları için mecburiyetimiz var.

Bizim sendikacılığımız hem kitabın gereklerine hem de hayatın gerçeklerine yaslanıyor. Sendika bizim için, yeryüzünün imarı ve ıslahı, hayrın inşası, hakkın ve hakikatin aynası, insanlığın felahı için bir araç oldu. Bu nedenle refaha odaklanırken, mazlum ve mağdurların felahına uzak kalmadık. Bordrolardaki rakamlara, emeklilik haklarına, çalışma şartlarına, mali, sosyal ve özlük haklarına yönelirken; dünyayı sömürenleri, insanlığa zulmedenleri görmezden gelmedik. İstediğimiz zam kadar, mazlumların yanında durmakta gündemimizde yer buldu. Maaş artışını dile getirirken, eğitim sistemindeki sıkıntıları görmezden gelmedik. Farklı istihdam çeşitliliğinin mağduriyetini göz önüne sererken, kıyıya vuran Aylan bebeklere kör bakmadık, Mısır’a, Arakan’a, Kudüs’e sırtımızı dönmedik. Özlük hakları için koştururken, müfredat ve ders kitapları söz konusu olunca durmadık. Ücrete odaklanıp zulme göz yummadık. Bunun için üyemiz olmayanları Eğitim Bir Sen’e ve Memur Sen’e üye olmaya davet ediyoruz” dedi.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Muğla il Başkanı Önder UÇAK, ziyaret kapsamında KYK ile ilgili ;Asaleten atama yapılmamış bütün görevde yükselmeye tabi kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılması sağlanmalı, Özel ve Gece Hizmetleri Usul ve Esaslarında değişiklik yapılarak belli bir hizmet yılını dolduran personel ile kadın personelin, özel ve gece hizmetlerinden ve/veya sadece gece hizmetlerinden muaf tutulması sağlanmalı, Lojman tahsis komisyonlarına yetkili sendika temsilcisinin katılımı sağlanmalı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 4. maddesi ile toplu sözleşme hükümleri kapsamında, Kurum bünyesinde 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personelden sendika üyesi olanlara, (toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde) toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi gerektiğine dair tüm taşra birimlerine genel bir yazı gönderilmesi gerektiği ile ilgili konulara da değinerek konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top