Eğitim Çalışanlarımız İçin Mücadelemizi Sürdüreceğiz


499 | 22.02.2018
| |

Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, Maarif Müfettişleri Başkanımız, Milli Eğitim Müdür Yardımcılarımız, Şube Müdürlerimiz, Şeflerimiz, Teknisyen ve Teknikerlerimiz, Mühendislerimiz, Memurlarımız, Yardımcı Hizmetlilerimiz, 4/C’den  4/B’ye geçen çalışanlarımız.

Ve Bir cümleyle ifade etmek gerekirse Maarif Teşkilatımızın Değerli emekçileri,çok kıymetli misafirlerimiz.

Birlikteliğimizi artırmak, birbirimizi daha iyi anlamak, tanımak için ekmeğimizi paylaştığımız bu günde bizimle birlikte oldunuz, bu salona güzellik kattınız.

Sizlere yürekten teşekkür ediyorum.

Toplantımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz.

Destan yazan, Türkiye’nin en büyük sendikası, en büyük konfederasyonu ve en büyük sivil toplum kuruluşunun öncüleri, üyeleri Eğitim-Bir-Sen’li değerli dostlarım;

Bugün uzun süredir planladığımız ama sürekli ülke gündemin yoğunluğundan ve farklı nedenlerden dolayı ertelemek durumunda kaldığımız bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Yardımcı Hizmetler Sınıfı ve Teknik Hizmetler Sınıfı çalışanlarımızla bir aradayız.

Bu toplantımıza da buradan başlamak istiyorum; Görüşmeleri erteler, sorularımızı ve sorunlarımızı paylaşmazsak, birbirimizi tanımaz, yanlış anlamalara ve algı operasyonlarına fırsat veririz, 

Değerli Dostlar,

Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İNAN “Hangi düşüncede olursa olsun, hangi fikir kampı içerisinde yer alırsa alsın, onun bir insan olarak kabul görmesi, inancından dolayı horlanmaması lazım. İsterse benim inancımın tam zıddı olsun. Ben ona da hakk-ı hayat tanınmasının kavgacısıyım” diyerek sendikal anlayışımızı ortaya koymuş, bu doğrultuda hak ve özgürlük mücadelesini yürütüyoruz.

Böyle bir mücadelenin öncülüğünü yürütmeye çalışıyoruz.

Muğla’da 2016 yılı Mayıs ayında en fazla üye sayısına imza atarak 3723 üye ile yetkili sendika olduk ve yetkimizi 2017 yılında da 3784 üye ile devam ettiriyoruz.

Sorumluluk bilinci ile çalışmalarımıza sürdürmeye devam edeceğiz.

Değerli dostlar yapmak RAHMANİ yıkmak ise şeytani bir vasıftır.

Sade sen gösteriver ‘işte budur kubbe’ diye /

İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye.

Ama gel kaldıralım dendi mi heyhat o zaman  /

Bir Süleyman daha lazım yeniden bir de Sinan.        

Diyor İstiklal Şairimiz Mehmet Akif ERSOY.

Bizler yapıcı bir tavırla öncelikle sendikamızın bir ve beraber hakkaniyetle mücadele eden kurumsal olarak çalışmalarını sürdüren yapısında emek vermeye devam ediyoruz.

Bozmak, dağıtmak çok kolay yapılan güzellikleri verilen emekleri itibarsızlaştırmak, karalamak işin kolayı bu nedenle bu tavırda olanlara fırsat vermemek için, hem sendikal anlamda hem de eğitim camiası olarak bir ve beraber hareket etmeliyiz.

Eğitim-Bir-Sen sadece Eğitim çalışanlarının, kamu çalışanlarının haklarını savunan değil Çukur teröründen, Zeytin Dalı Harekatına, Filistin’den, Arakan’a, Bayır-Bucak’tan, Filipinlere tüm medeniyet coğrafyamızda mücadele eden bir teşkilattır. Ten rengimiz farklı olabilir ancak gözyaşı rengimiz aynıdır düsturu ile bütün mağdur ve mazlumların umut ışığı oldu.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Muğla İl Başkanı Önder UÇAK, “Değerlerin metalaştığı ve pazarlandığı bir çağda kendi kodlarımıza, kök referanslarımıza, temel yazılımımıza rücu etmeye mecburuz” dedi.

Medeniyet davası, yükte ortaklaşmayı, işte uzmanlaşmayı, yöntemde uzlaşmayı gerektirir
Medeniyet davasının, yükte ortaklaşmayı, işte uzmanlaşmayı, yöntemde uzlaşmayı ve ‘önce ben, öncü de ben’ fısıltısını zihinlere üfleyen nefisten uzaklaşmayı gerektirdiğini kaydeden UÇAK, “Kaos sürecini aşmak, dünyaya yeni bir söz söylemek için böyle bir örgütlenmeye ihtiyacımız var. Hiç tanışmadığımız ama çok iyi tanıdığımız her renkten, her ülkeden yol arkadaşlarımız, dava dostlarımız var. Örgütlerimizin, ülkelerimizin isimleri farklı olsa da ilkelerimiz ve değerlerimiz aynı. Biz, sonunda felah ve hidayet olan bir yolculuğa, farklı yollardan aynı ufuk ve kararlılıkla gitme iradesine sahip gençlerin meziyetlerine ve maharetlerine güven duyan bir medeniyetin mensuplarıyız. Aziz olanın hor görüldüğü, geçici ve malayani olanın ise yüceltildiği bir dünyada mazeretlere sığınan değil, atiyi ihya edecek gençler sizlersiniz. Entelektüalizm saplantısına ve atıllığın sarkacına sıkışmadan, amaçsızlıklar girdabına kapılmadan, fıtratın sesini kısan parazitleri ortadan kaldıracak olan nesilsiniz” ifadelerini kullandı.

Hakkı sahibine teslim kararlılık, sendikayı temsil ise tutarlılık gerektirir

Teşkilat toplantılarının önemine dikkat çeken UÇAK, sendikacılığın hakkı sahibine teslim etme, sendikasını hakkıyla temsil etme işi olduğunu vurguladı. Hakkı sahibine teslim etmenin kararlılık, sendikayı temsil etmenin ise tutarlılık gerektirdiğini kaydeden UÇAK, “Sendikacılıkta, kendi sesimizi kullanmak, sendikanın fikirlerine, ilkelerine, değerlerine dayalı olarak iş yapmak zorundayız” dedi.

İnsanlığı ilgilendiren konuların tarafı, doğrunun ve hakkın taraftarıyız

UÇAK, emek alanını, insanı, insanlığı ilgilendiren konuların tarafı, doğrunun ve hakkın taraftarı olduklarını ifade ederek, “İşini doğru yapanı, sözünü tutanı, milletin beklentilerini karşılayanı, ümmetin derdine ortak olanı, insanlığın istek ve beklentileri için ter akıtanı; sendikamızın ilkelerini ve sendikacı kimliğimizi koruyacak ve aşındırmayacak bir şekilde destekleriz. Eksikleri, hataları, yanlış ve kusurları da, fikrimize yakın ya da uzak olduğuna bakmaksızın kime ait olursa olsun seslendiririz. Bizim kurucu irademize yön verenler insana hürmet etmeyi, erdemli hareket etmeyi temel bir tutum olarak kabul ettiler. Bu anlamda, millete, insana, ümmete, hakikate dair nokta kadar fayda üretecek bir iş varsa, iş birliğine de söz birliğine de açığız” değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Muğla İl Başkanı Önder UÇAK, 25 yıldır olduğu gibi, bundan sonra da hak ve adalet için mücadele edeceklerini, kamu görevlilerinin hak ettiği saygınlığa ve meşru haklara kavuşabilmeleri için çabalarını artırarak sürdüreceklerini belirterek, “2018’de memnuniyet üreten politika ve uygulamalar bekliyor, bürokrasinin ise sosyal maliyet üreten sahadan bihaber, hoyratça işlerden uzak durmasını diliyoruz” dedi.

Mevcut kazanımlara yenilerini eklemek için çalışıyoruz

25 yıldır, eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini korumak, mali, sosyal ve özlük haklarını geliştirmek, özgürlük alanlarını genişletmek için ter akıttıklarını kaydeden UÇAK, “Bunun yanı sıra, millî iradenin yanında yer alıyor, vesayetin izlerinin silinmesi için mücadele veriyoruz. Kadın kamu görevlilerinin başörtülü olarak görev yapması, katsayı zulmünün son bulması, Kur’an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, Temel Dini Bilgiler derslerinin okullarda okutulması, Milli Güvenlik Dersi’nin kaldırılması, öğretmenlere nöbet ücreti verilmesi, doçentlik jürisinde görev alanlara ücret verilmesi, geliştirme ödeneğinin hayata geçirilerek süresinin uzatılması, 4/C’lilerin 12 ay istihdam edilmesi, ek ödemeden yararlanması, sınav ücretlerinin iki üç kat artması, emekli maaşına ve ikramiyesine özel artış yapılması, taban aylığa mahsus zam alınması, cuma namazı ve hac izninin kamu personel mevzuatına dahil edilmesi, helal gıda sertifikasının kamu kurumlarında gündeme gelmesi, öğretmenlerin özel hizmet tazminatının artırılması, görevde yükselme yönetmeliği değişikliği başta olmak üzere, onlarca kazanımın altında emeğimiz, imzamız; atılan doğru adımlarda katkımız, yasakların kaldırılmasında emeğimiz, sorunların çözümünde alın terimiz, haksızlıkların giderilmesinde mücadelemiz var” şeklinde konuştu. 

MEB personeli görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile oluşan veya hizmet gereklerine göre ihtiyaç haline gelen şube müdürlüğü, şef ve memur münhal kadroları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılması talebimizi uygun gördü.

Bakanlık, yazımıza verdiği cevapta; 2018 yılı içinde ‘makam’ın uygun görmesi halinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılmasının planlanabileceğini ifade ederek takvime dahil etti ve yönetmelikte değişikliğe gitti. 

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştu.

13/01/2018 tarihli ve 30300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile anılan yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Yönetmeliğin ‘Tanımlar’ başlığı altında yer alan “Görevde yükselme sınavı” ile “Unvan değişikliği sınavı” tanımları Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’te yer alan hükümlere uygun hale getirilmiştir.

Mevcut yönetmelikte yer alan görevde yükselmeye tabi hizmet grupları ve kadrolarından bugüne değin görevde yükselme kapsamında atama yapılmayan (tesis müdürü, basımevi müdürü, basımevi müdür yardımcısı gibi) kadrolar görevde yükselmeye tabi kadrolardan çıkarılmıştır.

Şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavına katılacaklar arasında yer alan şef kadrosunda çalışanlar bakımından daha önce bu kadroda 4 yıllık çalışma süresi, bir yıl düşürülmek suretiyle, 3 yıl olarak belirlenmiştir.

Daha önce şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavına katılacaklar arasında yer almayan “mimar, mühendis, biyolog, psikolog, istatistikçi, çözümleyici, programcı, araştırmacı ve tekniker” unvanlı kadrolarda 3 yıl görev yapmış olanlara da, diğer şartları da taşımaları durumunda, şube müdürlüğü kadroları için görevde yükselme sınavına katılabilme imkânı verilmiştir.

Şef kadrosuna atanacaklar arasında yer alan, “Bakanlık teşkilâtının yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarında görev yapmış olmak” ibaresi, farklı yorumlara sebebiyet verdiği için, “yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda görev yapıyor olmak” olarak değiştirilmiştir.

Şef, sayman, ayniyat saymanı, çözümleyici kadrolarına görevde yükselme kapsamında başvuruda bulunacaklar açısından, “Bulunduğu görev unvanında veya aynı düzeydeki görevlerde toplam en az bir yıl görev yapmış olmak” şartı getirilmiştir.

Daha önce unvan değişikliği suretiyle atanacaklar kapsamında bulunan çözümleyici kadrosu, görevde yükselme suretiyle atanılacak kadrolar kapsamına alınmıştır.

Bakanlıkça yapılan yazılı sınavda 70 puan olarak belirlenen başarı puanı 60 puana düşürülmüştür.

Daha önce sözlü sınav konularının ağırlık değerleri sınav duyurusunda belirlenirken, söz konusu değişiklik ile sözlü sınav konularının puan ağırlıklarına yönetmelikte yer verilmiş olup, bu çerçevede Ek-1 Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Değerlendirme Formuna da söz konusu değişiklikler yansıtılmıştır.

Yazılı sınav sonuçlarına itirazın merkez sınav kurulu tarafından inceleneceği, sözlü sınav sonuçlarına itirazın ise merkezde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce, illerde ise il millî eğitim müdürlüklerince inceleneceği hüküm altına alınmıştır.

Daha önce şube müdürlüğüne atamalarda öngörülen yazılı ve sözlü puanın aritmetik ortalama alınması uygulanması bu değişikle birlikte görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle yükselinebilecek tüm kadrolara getirilmiştir.

İlçe millî eğitim müdürlüğü kadrolarına atanmada, öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavını kazanarak şube müdürü kadrolarına atananlardan en az iki yıl şube müdürü olarak görev yapmış olma şartı getirilmiştir.

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç olmak üzere, bu yönetmelik kapsamında yer alan personelin il içi yer değiştirmelerinde dikkate alınan 3 yıllık görev süresinin hesabında dikkate alınan 31 Mayıs tarihi 30 Eylül tarihi olarak değiştirilmek suretiyle bu kapsamda yer değiştirecek olanlar (memur, hizmetli ve benzeri unvanlardakiler) lehine bir düzenleme yapılmıştır.

Bölge hizmetine bağlı yer değiştirme yükümlülüğü bulunanlar hariç olmak üzere, bu yönetmelik kapsamında yer alan personelin iller arası yer değiştirmelerinde dikkate alınan 5 yıllık görev süresi 3 yıla düşürülmüştür. Ayrıca bu sürenin hesabında dikkate alınan 30 Haziran tarihi de 30 Eylül tarihi olarak değiştirilmek suretiyle bu kapsamda yer değiştirecek olanlar (memur, hizmetli ve benzeri unvanlardakiler) lehine bir düzenleme yapılmıştır. 

4/C (Geçici Personel) statüsü ve bu statüde personel istihdamı uygulaması kaldırıldı

Memur-Sen ve Kamu İşveren Heyeti arasında 2015 yılı Ağustos ayında imzalanan ve 31/12/2017 tarihi itibariyle yürürlük süresi sona erecek olan 3. Dönem Toplu Sözleşmesi’nin kamu görevlilerinin geneline yönelik bölümünün 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer verilen “657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında tam zamanlı çalışan geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır” hükmü kapsamında yapılması gereken yasal düzenleme; Resmi Gazete’nin bugünkü (24/12/2017 tarihli) sayısında yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 17 nci ve 18 nci maddeleriyle ve 02/01/2018 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde gerçekleştirilmiştir.
696 sayılı KHK’nin 17 nci maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin “Geçici Personel” başlıklı (C) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece, kamu personel sisteminde “kamu görevlisi” unvanıyla, sadece “-kadrolu- memur” ve “sözleşmeli personel” statüsünde personel istihdam edilebilecektir. Kamu personel sisteminin kamburu olarak nitelendirilen “geçici personel/4-C” statüsünün kaldırılmasına bağlı olarak,  4/C statüsünde personel istihdamı uygulaması da sona ermiştir. 

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin yürürlükten kaldırılan (C) fıkrasının içeriği, büyük oranda korunmak suretiyle aynı maddenin (B) fıkrasına iki paragraf olarak eklenmiştir.  Bu anlamda, hali hazırda “geçici personel”  statüsünde kamu görevlisi istihdamına yönelik iş ve işlem süreçleri, “sözleşmeli personel” statüsünde istihdam için kullanılacaktır.

Üyemize kazandırmaya, ülkemize nefes aldırmaya devam edeceğiz

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Muğla İl Başkanı Önder UÇAK, toplu sözleşme tekliflerinin kazanıma dönüşmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, “Üyemize kazandırmaya, ülkemize nefes aldırmaya, mazluma ve mağdura umut olmaya devam edeceğiz” dedi.

Hem emek hem özgürlük mücadelesi veriyoruz

Hak ve özgürlük mücadelesi veren bir sendika olarak, mazlumun ve mağdurun diline, dinine, rengine, ırkına bakmadan, haksızlık kimden gelirse gelsin, zalimin karşısında, mazlumun yanında yer aldıklarını belirten UÇAK, “25 yıllık sendikal tarihimizde yüz akı çalışmalara, hayal bile edilmeyen kazanımlara imza attık. Hep haksızlıkların karşısında, hakkın, haklının tarafında olduk. Bu duruşumuzdan taviz vermedik, vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Değerli dostlar anlatacak çok şey var ancak amaç hasıl oldu sözün hepsini bitirmeyelim, sözlerimi tamamlarken,

“Her eylem yeniden diriltir beni”

“Nehirler düşlerim göl kenarında” diyerek tüm eylemlerimizde birlikte olmayı temenni ediyorum.

Programımıza katılan Milli Eğitim Müdürümüz Celalettin Ekinci’ye, Maarif Müfettişleri Başkanımıza, Siz çok kıymetli eğitim çalışanlarımıza, ilçelerimizden gelen dostlarımıza.

Ve bu güzelliğe katkı veren siz değerli EĞİTİM-BİR-SEN sevdalılarına ve tüm misafirlerimize, teşekkür ediyor.

Sizleri ALLAH’a emanet ediyorum - 21 Şubat 2018

 

Küfür, Hakaret ve Rencide Edici Yorumlar Yayınlanmayacaktır.

Top